คุณค่าของเวลา

เวลา กับ เงิน สิ่งไหนมีคุณค่ามากกว่ากัน
เราให้คุณค่ากับเวลา หรือ เงิน

2 thoughts on “คุณค่าของเวลา

Add yours

  1. ขึ้นกับประโยขน์ที่่ไดัรับ…เช่นเวลาใช้กับการศึกษาเรียนรู้…เงินใช้ให้ร่างกายมีแรงใจกายให้ได้เรียนรู้….

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: