เหตุผลที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน

การสมัครงาน คัดเลือกเข้าทำงาน และการลาออกของพนักงานนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่วนเวียนในชีวิตขององค์กรหนึ่งๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เราทำตั้งแต่การหาคน คัดเลือกคนที่ดี มีความเหมาะสมกับองค์กร แล้วมาพัฒนาให้เก่งขึ้น จากนั้นก็หาวิธีการที่จะรักษาคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร แต่ในทางปฏิบัตินั้น การรักษาพนักงานเป็นสิ่งที่หลายองค์กรทำไม่ค่อยสำเร็จนัก กล่าวคือ หาคนเก่งได้แล้ว พัฒนาเขาแล้ว จากนั้นพนักงานก็ลาออกไปอยู่ที่อื่น ทั้งๆ ที่กำลังทำงานเข้าขากันได้อย่างดี ก็ไปซะแล้ว ทำไมถึงเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาได้ อะไรเป็นสาเหตุ ลองมาหาคำตอบกันนะครับ อ่านเพิ่มเติม “เหตุผลที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน”

จะมีวิธีการดึงดูด และรักษาคนเก่ง ด้วยอะไรได้บ้าง

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนในยุคปัจจุบันนั้นมีความยากมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีข้อมูลคู่แข่ง และมีข้อมูลการจ่ายค่าจ้างของบริษัทคู่แข่ง และบริษัททั่วไปในตลาดมากขึ้น ทำให้ข้อมูลถึงกันมากขึ้น พนักงานเองก็มีการศึกษาและหาข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะสมัครงานกับบริษัทต่างๆ ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องสร้างวิธีการในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรม และแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูด และรักษาคนเก่งไว้ให้ทำงานในองค์กร อ่านเพิ่มเติม “จะมีวิธีการดึงดูด และรักษาคนเก่ง ด้วยอะไรได้บ้าง”

เวลาพนักงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หัวหน้าทำอย่างไร

ทุกท่านที่เป็นหัวหน้าย่อมจะต้องเคยประสบกับพฤติกรรมของลูกน้องที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากพฤติกรรมแล้ว ก็ยังมีเรื่องของผลงานที่ออกมาไม่เข้าตาบ้าง หรือลูกน้องบางคนอาจจะมีผลงานที่ดีมาก ประเด็นก็คือ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้า ท่านจะทำอย่างไรบ้างในกรณีที่พนักงานมีพฤติกรรมและผลงานที่ดี และในกรณีที่พนักงานมีพฤติกรรมและผลงานที่ไม่ดี ท่านจะทำอย่างไร อ่านเพิ่มเติม “เวลาพนักงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หัวหน้าทำอย่างไร”

มองตัวเอง หรือ มองคนอื่นที่ผิด

การใช้ชีวิตของคนเราในทุกวันนี้มีแต่ความยุ่งยาก และซับซ้อนมากขึ้น มีเรื่องราวต่างๆ ให้เราต้องคิด และต้องพิจารณามากขึ้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมาก สามารถย่อโลกใบนี้ให้อยู่ในกำมือเราได้เลย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีมากมายจนเกินกว่าเราจะรับไหวในแต่ละวัน ด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่างเหล่านี้ ทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับในอดีต จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารุ่นพ่อแม่เราจะคิดและทำอีกอย่างหนึ่ง เด็กรุ่นปัจจุบันจะคิดและทำอีกแบบหนึ่ง ซึ่งก็มักจะเกิดความขัดแย้งกันในด้านความคิดและการกระทำเสมอ อ่านเพิ่มเติม “มองตัวเอง หรือ มองคนอื่นที่ผิด”

พนักงานในองค์กรของคุณมองเห็นเป้าหมายขององค์กรหรือไม่

ในการที่จะบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือแผนงานที่ต้องการนั้น ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอน จะต้องอาศัยพนักงานในทุกระดับ และทุกคนในองค์กรที่จะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยทั่วไปทุกองค์กรในปัจจุบันมักจะมีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะวางแผนกลยุทธ์เหล่านี้ คำถามก็คือ หลังจากที่กลับจากประชุมกันแล้ว แผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น มีการนำมาถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานในทุกระดับหรือไม่ หรือทิ้งไว้ในห้องประชุมเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “พนักงานในองค์กรของคุณมองเห็นเป้าหมายขององค์กรหรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑