ค่าจ้างกับอายุงาน

ไม่ทราบว่าแนวทางในการจ่ายค่าจ้างของบริษัทท่านนั้นเป็นไปตามระบบอาวุโสเป็นหลัก หรือเป็นไปตามผลงาน และค่างานของตำแหน่งงานเป็นหลัก มีหลายองค์กรที่ประกาศอย่างชัดเจนว่า เราจ่ายค่าจ้างตามผลงานและความสามารถของพนักงาน แต่พอถึงเวลาขึ้นเงินเดือน และให้โบนัสตามผลงาน คนที่ได้ไปเยอะๆ มักจะเป็นคนที่ทำงานมานานๆ อ่านเพิ่มเติม “ค่าจ้างกับอายุงาน”

ผู้นำเพราะชื่อตำแหน่ง หรือผู้นำที่แท้จริง

พูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะมองว่าผู้นำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นำขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำของหน่วยงานต่างๆ หรือผู้นำของประเทศก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งเรื่องคุณสมบัติของผู้นำนั้น ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้นำไว้มากมาย อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำเพราะชื่อตำแหน่ง หรือผู้นำที่แท้จริง”

ถ้าอนาคตไม่มีการขึ้นเงินเดือน แล้วจะเป็นอย่างไร

เรื่องราวของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนนั้นมีวิวัฒนาการมายาวนานมาก ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เริ่มเป็นยุคของการทำอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนจากเกษตรกรรม มาเป็นอุตสาหกรรม และมีการว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงานมากขึ้น โดยนายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าจ้างและเงินเดือนให้กับพนักงานตามลักษณะงานที่ทำ และตามผลงานที่ได้ อ่านเพิ่มเติม “ถ้าอนาคตไม่มีการขึ้นเงินเดือน แล้วจะเป็นอย่างไร”

สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟัง

เคยสงสัยมั้ยครับว่า ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ใครที่จะมาให้ Feedback ทางด้านผลงานให้กับเขา ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง CEO หรือ MD หรือ President ฯลฯ บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดขององค์กร แล้วใครที่จะมาบอกเขาว่าผลงานของเขาดีหรือไม่ดีอย่างไร บางท่านอาจจะตอบว่า ก็ผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการของบริษัทไง จริงๆ ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็คือ บุคคลเหล่านี้จะเอาเวลาที่ไหนมาพูดคุย และบอกถึงความคืบหน้าของงานของ CEO กรรมการบริษัท ก็นานๆ ประชุมทีนึง ในการประชุมแต่ละครั้งส่วนใหญ่ก็มีวาระชัดเจนกำหนดไว้อยู่แล้ว อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้องรับฟัง”

HR กับนโยบายหลังน้ำลด

ช่วงนี้ฟังข่าว หรือคุยกับใครก็หนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วม มักจะได้รับคำถามว่า “น้ำท่วมบ้านหรือยัง” ตลอด สิ่งที่น่าสนใจกว่าคำถามนี้ก็คือ หลังจากน้ำลดแล้วเราจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เนื่องจากผมคิดว่ามีพนักงานเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งในจังหวัดอยุธยาซึ่งมีแรงงานรวมแล้วมากกว่าแสนคนแน่นอน อ่านเพิ่มเติม “HR กับนโยบายหลังน้ำลด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑