ประเมินผลงาน หรือ บริหารผลงาน

ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลขององค์กรหนึ่ง ซึ่งบอกกับผมว่า เขาต้องการที่จะนำระบบบริหารผลงานเข้ามาใช้ในการประเมินผลงาน ซึ่งจะทำให้การประเมินผลงานมีความชัดเจน และวัดได้อย่างแท้จริง เพื่อจะได้นำเอาผลที่ได้ไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน และจ่ายโบนัส

สิ่งที่เขาพูดนั้น ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่การประเมินผลงานเท่านั้น เพราะคำว่าบริหารผลงานนั้น เป็นคำที่กว้างกว่ามาก และกินความไปถึงเรื่องของการบริหารองค์กรในภาพรวมเลย อ่านเพิ่มเติม “ประเมินผลงาน หรือ บริหารผลงาน”

ผู้นำกับการพัฒนาพนักงาน

ผมค่อนข้างแปลกใจที่ได้ยินบรรดาผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันว่า “ทำไมผมต้องพัฒนาพนักงานด้วย แค่ดูแลให้พนักงานทำงานก็เหนื่อยแล้ว ถ้ายังต้องมานั่งพัฒนาพนักงานอีก งานที่อยู่ในมือผมก็ไม่ต้องเสร็จกันพอดี ผมไม่มีเวลามานั่งพัฒนาพนักงานหรอก”

ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับคำพูดของผู้จัดการกลุ่มนี้ครับ อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับการพัฒนาพนักงาน”

ปัญหาในการบริหารธุรกิจ มักไม่ใช่ปัญหาด้านธุรกิจ

ผมจำไม่ได้ว่าผมได้ยินคำพูดนี้มาจากที่ใด (ชื่อเรื่อง) และก็ได้พยายามหาแหล่งที่มา แต่ก็หาไม่เจอ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ประเด็นอยู่ที่ว่า คำพูดที่มีคนพูดไว้นี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี

เขามีงานวิจัยประกอบออกมาว่า ปัญหาในที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจนั้น เป็นปัญหาของธุรกิจจริงๆ มีไม่เกิน 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในองค์กรนั้นมากกว่า ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีปัญหา หรือไม่มีปัญหา อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาในการบริหารธุรกิจ มักไม่ใช่ปัญหาด้านธุรกิจ”

5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี

เรื่องของผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้ผู้นำเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเรื่องของภาวะผู้นำนั้น ก็ยืนยันว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นำ และสามารถนำองค์กร นำคน ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

คุณสมบัติ 5 ประการในการเป็นผู้นำที่ดี

  1. ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย และแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องเพียงอย่างเดียว
  2. ผู้นำที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการนำแผนงานที่กำหนดไว้นั้น มากระจายสู่พนักงาน และทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ตามที่ถนัด รวมทั้งให้โอกาสคนอื่นๆ ได้ทำงาน ผู้นำอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ กล่าวคือ ยอมที่จะไว้วางใจพนักงาน และเชื่อว่าพนักงานจะสามารถทำงานนั้นได้ ผมเห็นผู้นำหลายคนที่ใช้วิธีนี้กับลูกน้องของตนเอง ก็อาจจะมีลูกน้องที่ทำไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกน้องจะทำเต็มที่เพราะนายไว้ใจอย่างมาก ก็ไม่อยากทำให้นายผิดหวัง
  3. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นทั้งงาน เน้นทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดี ผู้นำก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เวลาทำงานก็จะเน้นให้ทุกคนร่วมกันทำงาน ไม่มีการทำตัวเด่นเพียงคนเดียว หรือรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิด
  4. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จได้ เหมือนกับที่ Jack Welch อดีต CEO ของ GE ได้ใช้คำว่า Energize ก็คือการทำให้คนอื่นมีพลังในการทำงานอยู่เสมอ
  5. ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ มีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานมากขึ้น ผู้นำที่ดีจะไม่ด่าพนักงานว่า “ทำไมโง่จัง แค่นี้ยังทำไม่ได้” (ถ้าทำได้ก็คงมาเป็นหัวหน้าของผู้นำคนนี้ไปแล้ว) แต่จะพยายามพัฒนาให้พนักงานทำงานให้ได้ ผู้นำที่ดีจึงเปรียบเสมือนครู ที่สอนพนักงานทั้งด้านความรู้ในการทำงาน และเป็นตัวอย่างสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย

ดังนั้นในการพัฒนาผู้นำที่ดี ก็พยายามพัฒนาใน 5 มุมมองที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็น่าจะทำให้องค์กรของเรามีผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ

สมการของผลงานพนักงาน

เมื่อวานนี้ผมได้เขียนถึงสมการความสำเร็จไว้ ซึ่งเป็นสมการที่เน้นในเรื่องความสำเร็จของคน ว่าประกอบไปด้วย ความสามารถ ความพยายาม และทัศนคติ ก็เลยอยากลองเอามาประยุกต์กับผลงานของพนักงานบ้างว่า การที่ผลงานของพนักงานจะดีได้นั้นน่าจะประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ก็เลยลองนำประสบการณ์ทางด้านการบริหารบุคคลมาสร้างสมการผลงานของพนักงานขึ้นมาบ้างดังนี้ครับ อ่านเพิ่มเติม “สมการของผลงานพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑